GroepEen jonge generatie die net andere muziek horen dan velen, waardoor ze vaak bewegen op een ander ritme dan hun omgeving.

We werken met en voor een jonge generatie die het gevoel hebben tegen een gevestigde orde aan te lopen die gevoelsmatig niet bij hun zijn past. De jongeren voor wie de bewustwording en transitie niet snel genoeg lijkt te gaan.

Concreet betekend dat dat we jongeren met diagnoses zoals ADD, ADHD, angststoornissen of een vorm binnen het autisme spectrum ondersteunen maar ook diegene die last ervaren van persoonlijkheidskenmerken als hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit. Daarnaast werken we ook met professionals die zowel hun eigen processen als die van andere op een andere manier willen gaan zien om zo de dagelijkse praktijk te kunnen veranderen.