Hoog tijd voor een update!
Later dit jaar volgt een nieuwe website en alles wat daar bij hoort maar er is nu al zoveel dat ik alvast wat dingen wil delen.

In 2017 groeide de mogelijkheden voor Kohesie. We zijn verhuist naar een pand midden in Schaijk waar wonen en werken voor mij nu fijn gecombineerd kunnen worden. Door de ruimte die onder andere het pand nu biedt hebben we ook het aanbod kunnen uitbreiden.
In het kort:

– Coaching voor professionals. Dit aanbod is ontstaan vanuit gesprekken met collega’s die de ziens en werkwijze inspirerend, vernieuwend en vooruitstrevend noemde. Dat delen we natuurlijk graag! Voor hen die merken dat werken in de jeugdzorg ze teveel energie kost en er niet meer uitgehaald wordt waarvoor je begonnen bent in het vak. Ook wanneer je merkt dat dat wat je doet niet meer het effect heeft wat je graag zou willen bereiken. We dagen je uit om vanuit een nieuw perspectief naar het werkveld en je persoonlijke ontwikkeling te kijken omdat je zelf het belangrijkste middel bent in je werk.

Trainingen. Je belevingswereld letterlijk in kaart brengen. Onderzoeken hoe jouw verbindingen, je zelfbeeld en overtuigingen eruit zien en hoe deze je beleving van het moment bepalen. Welke mijlpalen heb je al bereikt en welke inspiratiebronnen kunnen je nog meer gaan benutten. We maken het inzichtelijk door het maken van een landkaart van jouw beleving. 

Debbie Koning

Debbie Koning

Kortdurende trajecten voor jongeren en/of ouders die het gevoel hebben even niet te weten wat te doen omdat opgroeien en opvoeden in een snel veranderende tijd veel besproken maar nog niet minder ingewikkeld gemaakt is. Samen kijken wat er speelt een waar met vaak subtiele aanpassingen winst te behalen is in de ontwikkeling van alle gezinsleden.

Niet stil gezeten dus en flink geïnvesteerd in onze eigen ontwikkeling. Een paar punten die voor mij opnieuw helderder zijn geworden het afgelopen jaar: Stoeien met gedachten en emoties is echt niet meer van deze tijd en de intelligentie van het lichaam houdt niks voor ons achter.

De missie en visie hebben we daarmee ook weer voor onszelf opgehelderd en ook die zijn binnenkort weer op de site te lezen. To be continued!