Trainingen

Wij kiezen ervoor iedere training maatwerk te laten zijn. Wat voor ons betekent dat er voor elke training een programma is waarvan alle deelnemers leren en er tegelijkertijd aandacht bestaat voor individuele behoeften. In overleg stemmen we met elkaar af welke specifieke doelen voor de jongeren op dit moment bijzondere aandacht vragen. Er wordt per aanvraag gekeken of het passend is de training individueel of in een groep aan te bieden.

Uit de training; leer je belevingswereld kennen

Uit de training; leer je belevingswereld kennen

Bij trainingen die jongeren volgen, is de betrokkenheid van ouders/opvoeders en andere belangrijke betrokkenen van toegevoegde waarde en van invloed op het effect van het traject. Uiteraard waar mogelijk en kloppend binnen de thuissituatie van de jongere.

Tijdens de trainingen maken we gebruik van uiteenlopende begeleidingsvormen. Methodieken die op integratieve wijze worden toegepast zijn o.a.: Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Rationeel Emotieve Therapie (RET), Theory of Mind (TOM), en Mindfulness.