“Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun gedachten erover.”

Epictetus
Filosoof uit de eerste eeuw na Christus
visie

Wij benaderen iedere vraag oa vanuit een contextuele visie, waardoor we oog hebben voor de hulpvragen van de jongeren én het systeem daaromheen. We maken binnen de begeleiding o.a. gebruik van de RET methode wat kort gezegd inhoudt: het vervangen van oude niet constructieve gedachten door nieuwe effectieve gedachten. Hierdoor kan weer de kracht ontstaan zelf de touwtjes in handen te nemen.

De rode draad door onze begeleidingsvormen voor jongeren en hun ouders is het tevreden zijn met jezelf. Wanneer je jezelf en je gedachten, gevoelens en gedrag goed genoeg kent en er tevreden over bent, ben je in staat met meer openheid en respect te verbinden met jezelf en belangrijke anderen.

Wij zijn van mening dat jongeren van alle leeftijden vaak zelf weten wat goed voor ze is en wat ze nodig hebben. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase kunnen en proberen ze dat aan hun omgeving duidelijk te maken. Vaak gebeurt dit op een manier die niet herkenbaar is voor bijvoorbeeld de ouder. Dit betekent uiteraard niet, dat een kind dat zijn tanden niet wil poetsen of die roept dat hij of zij niet moe is en om middernacht naar bed gaat het altijd bij het rechte eind heeft.

Ouders hebben de taak hun kinderen groot te brengen door hen te beschermen, begrenzen, steunen en te sturen. Alleen door onbegrepen gedrag van het kind kan je je als opvoeder machteloos en stuurloos voelen, met alle mogelijke gevolgen. Lastig is het ook als je als ouder aanvoelt dat je kind zelf moet ervaren en mag vallen om zelf te leren opstaan, terwijl blijkt dat te weinig of geen sturing geven niet helpend is voor je kind. Voor veel ouders van jongeren met bijzondere begeleidingsbehoeften is het niet gemakkelijk om hun kind los te laten richting volwassenheid. Kohesie begeleidt ook hen in deze, soms erg ingewikkelde, opvoedingstaak.

Want wij geloven erin dat eenieder in zijn systeem (opnieuw) zijn eigen kracht kan vinden om met elkaar een prettig gezinsleven te vormen. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van ondersteuning aan die te lezen zijn onder het kopje: Diensten